“Huế- không tiếng còi xe” – Một thương hiệu du lịch mới đất cố đô?

Biện pháp nào biến lễ hội trở thành nguồn thu du lịch?