An yên ở ngôi chùa cực đẹp nổi danh linh thiêng ở Phú Quốc