Du ngoạn hè Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Huế

6 lịch trình tour phục vụ đại biểu, báo chí dịp APEC